2021-es vizsgaidőpontok

Március 20. angol, német B2 és C1, jelentkezés február 16.
Május 15. angol, német B2 és C1, jelentkezés április 13.
Augusztus 28. angol, német B2 és C1, jelentkezés július 27.
Október 16. angol, német B1 és B2, jelentkezés szeptember 14.
November 20. angol, német B2 és C1, jelentkezés október 19.

Tisztelt Vizsgázó!

Gyere és nyelvizsgázz nálunk 2021. március 20-án (szombaton) angol és német nyelvből B2 és C1 szinten!
A vizsgára február 16-ig tudsz jelentkezni a www.telcvizsga.hu oldalon!
Magyar állami és nemzetközileg elismert TELC bizonyítvány kapsz.
Információk, segítség és mintatesztek:
https://telcnyelvvizsga.hu/
– 26 országban – 2000 vizsgahely – 50 év tapasztalat –
🌏 T E L C : The European Language Certificates 🌏

A tagozatról

A kezdő német nyelvi tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és motiváltak. Ezen a tagozaton a német nyelv ismerete nem előfeltétel, mivel a nyelvoktatás intenzív módon, magas óraszámban történik. A második idegen nyelvet, az angolt, a diákok magas óraszámban tanulják. Ezen a tagozaton angol nyelvből tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A tagozatról

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas diákoknak ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből angol nyelvű óravezetéssel folytatni. A tagozaton az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik annak érdekében, hogy a diákok 10. vagy 11. év végére eljuthassanak a középfokú nyelvvizsga, illetve az előrehozott középszintű érettségi szintjére. A tagozatos diákok képzését angol anyanyelvű tanár (lektor) is segíti.

A tagozatról

A humán tagozatot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az irodalom, a történelem, a magyar nyelv, és az idegen nyelvek iránt. A tagozaton magasabb óraszámú képzést biztosítunk magyarból és történelemből, versenyekre, pályázatokra készítjük fel a diákokat. Erre a tagozatra magyar nyelv és irodalomból tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A tagozatról

Erre a képzésre a matematika tantárgyból tehetséges gyerekek jelentkezését várjuk, akik az általános alapműveltség elsajátítása mellett a matematikai képességek kiemelt fejlesztése érdekében szeretnék a matematika tantárgyat magasabb óraszámban tanulni. Erre a tagozatra matematikából tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A képzésről

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akiket érdekel a biológia és a természtettudományok. A tagozatra jelentkező diákok egy országos szinten is kiválóan felszerelt laboratóriumban, felkészült, naprakész tudással rendelkező szaktanárok segítségével készülhetnek fel a felsőoktatási intézménybe való bejutásra. Erre a tagozatra biológiából tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A képzésről

Hat évfolyamos képzés: a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia, valamint a tanulásmódszertani készségek fejlesztésére. A hat évfolyamos képzést azoknak a tehetséges, szorgalmas gyerekeknek ajánljuk, akik két idegen nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten, 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven keresztül folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire. A képzés során a Szentesi Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport Egyesülettel együttműködésben biztosítjuk a diákok élsportolói pályára való készülését. Erre a képzésre a szóbeli felvételi vizsga keretében az alapvető készségeket vizsgáljuk matematika és magyar nyelvből, melynek része gy motivációs beszélgetés.

Betekintés a felvételi dolgozatokba

A múlt szombaton megírt felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

A betekintésen a szülő és gyermeke is részt vehet. A felvételi dolgozatról elektronikus másolat készíthető, vagyis pl. le lehet fényképezni, és otthon megnézegetni a tumultus elkerülése végett.

A javítókulcstól eltérő értékelés, valamint számszaki hiba esetén a következő munkanap végéig, azaz 2021. február 1., hétfő 16 óráig észrevételt lehet benyújtani az iskola igazgatójának.

A betekintésen az érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával lehet részt venni, vagyis a maszk és kézfertőtlenítő használata, valamint a távolságtartás kötelező.