Beérkezett intézményvezetői pályázatok

A 2022. április 1-i beadási határidővel meghirdetett intézményvezetői pályázatra két beadvány érkezett, Sipos Kitti Lídia angoltanár, valamint Tóth Tamás József, iskolánk jelenlegi igazgatója részéről. A pályázatok intézményi vonatkozású részeit a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakban közzétesszük.

Sipos Kitti Lídia vezetői programja itt található
Tóth Tamás József vezetői programja itt található

Tanulók felvételi jegyzéke

Tisztelt Szülők!

Az iskolánkba jelentkező tanulók felvételi jegyzéke ITT ÉRHETŐ EL. A megnyitott Excel táblázat munkafüzet-lapjain található az egyes tagozatokra jelentkező tanulók oktatási azonosítója vagy jeligéje alapján megállapított intézményi döntés. A “Felvételre javasolt” tanulók még nem biztos, hogy bekerülnek az adott tagozatra, ez a javaslat csak annyit jelent, hogy a tanuló ponszámai alapján elfogadjuk a jelentkezését, amennyiben belefér az adott tagozat létszámkeretébe.

Az irodalmi-drámai-média (IDM) tagozaton elutasított tanulók számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy az alábbiakban ismertetett módosító időszakban megjelöljék az általános tagozatot, ahová ha pontszámuk alapján felvételt nyernek, a drámatagozat művészeti képzését biztosító Keleti István Művészeti Iskola (KIMI) foglalkozásai keretében diákszínjátszó csoportban való részvételi lehetőséget biztosítunk. Amennyiben ebben a csoporban valaki kiemelkedő teljesítményt mutat, a későbbiekben – szabad férőhely esetén – lehetőséget biztosítunk az IDM tagozatra való átjelentkezésre.

A jelentkezések módosításának lehetősége március 21–22-én áll fenn, a módosító tanulói adatlap kitöltésével.

A módosító időszakban az alábbi módosítások végezhetők el:
– az eredetileg megküldött tanulói adatlapon megadott sorrend módosítása, illetve
– az eredeti tanulói adatlapon szereplő középfokú iskolában, az érintett középfokú iskolával történt előzetes egyeztetés alapján, új tanulmányi terület megjelölése.

(Iskolánkkal való egyeztetésre a hmg.szentes@gmail.com címre írt emaillel, valamint telefonon vagy személyesen az igazgatósággal való megbeszélés útján van lehetőség.)

Az egyeztetés tényét az intézménynek az eredetileg benyújtott jelentkezési lapon fel kell tüntetnie.
Új iskolát (és annak tanulmányi területét) nem lehet a módosító tanulói adatlapon feltüntetni!
Intézményt és tanulmányi területet nem lehet a módosító időszakban törölni! A módosító tanulói adatlapot a tanulói adatlappal megegyező módon kell előállítani, azaz: – az egyéni jelentkezők a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer egyéni jelentkezők számára készített felületén, önállóan állíthatják elő,
– azon jelentkezők számára, akiknek eredeti tanulói adatlapját is az általános iskola állította elő a módosító tanulói adatlapot is az általános iskola állítja elő, a KIFIR felvételi lap kitöltő rendszer általános iskolák számára készített felületén. A módosító tanulói adatlapokat március 23-ig kell továbbítania a jelentkezőnek (egyéni jelentkező esetén), illetve az általános iskolának (általános iskolás jelentkező esetén) a Hivatalnak. csatolni.

Intézményvezetői pályázat

Tóth Tamás József igazgató úr második ötéves intézményvezetői ciklusa idén augusztusban lejár, így a hatályos jogszabályok alapján meghirdetésre került az intézményvezetői pályázat, melyet 2022. április 1-ig lehet benyújtani.

A pályázati kiírás megtalálható a www.kozigallas.hu oldalon, valamint közvetletnül elérhető az alábbi linken:

https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=id3b0o13d8

A gimnáziumi felvételi jelentkezés menete

A négy évfolyamos gimnáziumba jelentkezők esetében a jelentkezést a legtöbb esetben az általános iskolák intézik.

Kivételt képeznek az alábbi esetek, amikor a jelentkezési lapok kitöltése és postázása EGYÉNILEG történik:

-a HAT évfolyamos gimnáziumba való jelentkezés
-a határon túli (nem magyarországi) iskolába járó diákok, valamint
-a jelenleg hat- vagy nyolc évfolyamos gimnáziumba vagy többcélú intézménybe (általános iskola és gimnázium) járó diákok esetében.

A jelentkezési lapokat a KIFIR rendszerben kell előállítani, majd kinyomtatni és postázni 2022. február 18-án éjfélig
-iskolánk címére (6600 Szentes, Szent Imre herceg utca 2.), valamint az
-Oktatási Hivatal 9001 Győr, Pf. 694. címre.

A KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program ITT ÉRHETŐ EL

Az egyéni jelentkezés menetének részletei ITT TALÁLHATÓK.

IDM gyakorlati vizsga

A tagozatunkra felvételizők gyakorlati vizsgán vesznek részt, ahol az ének, tánc, beszéd (versmondás), improvizációs készséget mérjük, ezen kívül írásban egy rövid szövegalkotásra is sor kerül. A felvételiző 5 verssel, 2 népdallal egy rövid szabadon választott zeneszámra kitalált mozgás koregográfiával készüljön. (A zenét pendrive-on hozza majd magával.) Az alkalmassági vizsga időpontja: 2022. 02. 25-26. A vizsga menetrendjét, a gyerekek meghallgatásának sorrendjét február 23-án reggel a iskolánk honlapjára kitesszük.

Kérjük, hogy február 15-ig az alábbiakat küldje minden  jelentkező erre a címre: bekesi.eszter@gmail.com

  1. egy rövid bemutatkozást, amiben leírja a jelentkező, milyen művészeti tapasztalatokkal rendelkezik már, és miért választja tagozatunkat
  2. egy portré fényképet önmagáról
  3. fakultatív módon egy rövid (maximum 2 perces) mozgóképes bemutatkozást is beküldhet e jelölt, ami többlet pontot jelent a felvételi eredményében

Telc típusú nyelvvizsga

Kedves Nyelvvizsgázók!

Az idén is számos lehetőség lesz arra, hogy Telc típusú nyelvvizsgát tegyenek nálunk! Angolból és német nyelvből lehet alap, közép és felsőfokú vizsgát tenni az alábbi időpontok szerint:

2022. február 26. (szombat) Szintek: B1, B2
2022. március 19. (szombat) Szintek: B2, C1
2022. április 23. (szombat) Szintek: B1, B2
2022. május 21. (szombat) Szintek: B2, C1
2022. augusztus 27. (szombat) Szintek: B2, C1
2022. október 22. (szombat) Szintek: B1, B2
2022. november 26. (szombat) Szintek: B2, C1

Sok szeretettel várunk mindenkit! Telcre fel!

Írásbeli középiskolai felvételi vizsga

Az írásbeli felvételi vizsgára 2022. január 22-én, szombaton 10-12 óráig kerül sor az iskolánkban. Gyülekező 9:30-ig az iskola aulájában, ahol a vizsgázók megkapják a szükséges információkat.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt diákigazolványt vagy személyi igazolványt kell magukkal hozni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tollal kell elkészíteni. A vizsga feladatlaponként magyar nyelv, majd matematika 45 percet vesz igénybe, a két feladatlap kitöltése között 15 perc szünetet tartunk.

A hatályos járványügyi szabályok értelmében az épületbe a szülők, a vizsgázók kísérői nem léphetnek be, kivételt képez ez alól a speciális nevelési igényű, támogatást igénylő tanuló védettségi igazolvánnyal rendelkező kísérője. Az iskolában való eligazodást diák-önkéntesek segítik.

Iskolánk járványügyi protokollja alapján a belépéskor testhőmérséklet-mérés történik, a közösségi terek több pontján és a vizsgatermekben kézfertőtlenítő áll rendelkezésre. A folyosókon a maszkviselés kötelező, a vizsga helyszínéül szolgáló tantermekben szabad, de nem kötelező.

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője 2022. január 28-án, pénteken 8-16 óráig az iskolában megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel, telefonnal stb. másolatot készíthet, és kizárólag a hivatalos javításiértékelési útmutatótól eltérő értékelés vagy számszaki hiba esetén az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le a vizsgaszervező intézményben.

Aki alapos okból kifolyólag nem tud megjelenni, az 2022. január 27-én, csütörtökön pótló írásbeli vizsgát írhat. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótfelvételin való részvételhezindoklással alátámasztott írásos kérelmet kell az iskola igazgatójához benyújtani. A kérelem mérlegelése, a benyújtott igazolások elfogadása a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatójának jogköre. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli vizsgát.

Minden vizsgázónak eredményes felkészülést és sikeres felvételi vizsgát kívánunk!

Januári osztályozó vizsgák időpontja

Az egyéni munkarendű diákok számára a 2022. januári (I. félévi) osztályozó vizsgák a január 17-el kezdődő héten kerülnek megszervezésre. A részletes beosztás megtekinthető az I. emeleti hirdetőtáblán január 10-től.
Minden vizsgázónak eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk!