Munkatársak

Intézményveztés

Tóth Tamás József
toth.tamas.jozsef@hmg.hu
intézményvezető, kémia, református hittan
Horvát Józsefné
horvat.jozsefne@hmg.hu
intézményvezető- helyettes, kémia, fizika
Mészáros László
meszaros.laszlo@hmg.hu
intézményvezető- helyettes, kémia, matematika

Tanárok

Aranyi Erzsébet
aranyi.erzsebet@hmg.hu
angol nyelv
Bagi Ferenc
bagi.ferenc@hmg.hu
tánc
Turóczi Györgyi
turoczi.gyorgyi@hmg.hu
német nyelv
Bedő Katalin
bedo.katalin@hmg.hu
magyar nyelv, történelem
Békési Eszter
bekesi.eszter@hmg.hu
dráma, média
Berezvai Kata
berezvai.kata@hmg.hu
angol nyelv
Czabarka Ágnes
czabarka.agnes@hmg.hu
német nyelv
Csapiné Matos Ibolya
csapine.matos.ibolya@hmg.hu
történelem, dráma
Cseh Lajos
cseh.lajos@hmg.hu
földrajz, rajz és vizuális kultúra
Érsek Zoltán Kálmán
ersek.zoltan@hmg.hu
matematika, fizika
Farkas-Lakatos Rita Emília
farkas.lakatos.rita@hmg.hu
német nyelv
Fái András István
fai.andras@hmg.hu
informatika
Fári Mónika
fari.monika@hmg.hu
magyar nyelv és irodalom
Fekete Katalin
fekete.katalin@hmg.hu
matematika, fizika
Füsti-Molnár Zsuzsanna
fusti.molnar.zsuzsanna
@hmg.hu
magyar nyelv, etika, dráma
Győri Anita
gyori.anita@hmg.hu
biológia
Hajós Jánosné
hajos.janosne@hmg.hu
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Halász-Szabó Judit
halasz.szabo.judit@hmg.hu
földrajz, latin nyelv
Harkainé Drahota-Sz. Barbara
harkaine.drahota.szabo.barbara
@hmg.hu
angol nyelv
Hauberger Anita
hauberger.anita@hmg.hu
matematika, informatika
Kátai Mónika
katai.monika@hmg.hu
biológia, kémia
Kemény Judit
kemeny.judit@hmg.hu
matematika, francia nyelv
Kenderesi Mariann
kenderesi.mariann@hmg.hu
matematika, fizika
Kocsmárné Vancsay Andrea
kocsmarne.vancsay.andrea
@hmg.hu
földrajz, történelem
Mihály Gergely
mihaly.gergely@hmg.hu
angol nyelv
Molnár Szilvia Nóra
molnar.szilvia@hmg.hu
magyar nyelv és irodalom
Molnárné Kádár Marianna
molnarne.kadar.mariann
@hmg.hu
matematia, fizika
Molnárné Szűcs Melinda
molnarne.szucs.melinda
@hmg.hu
magyar nyelv és irodalom
Nagy Enikő
drnagy.eniko@hmg.hu
könyvtáros tanár
Pálinkó György Vince
palinko.gyorgy.vince@hmg.hu
történelem
Pásztor Anikó Erzsébet
pasztor.aniko@hmg.hu
tánc
Ráfi Dénes Tamás
rafi.denes@hmg.hu
magyar nyelv és irodalom, német nyelv, filozófia
Ragányi-Vincze Ildikó
raganyi.vincze.ildiko@hmg.hu
angol nyelv
Seresné Horváth Cecília Enikő
seresne.horvath.cecilia
@hmg.hu
angol nyelv
Sipos Beáta
sipos.beata@hmg.hu
matematika, fizika
Sipos Kitti Lídia
sipos.kitti.lidia@hmg.hu
angol nyelv
Sprok János
sprok.janos@hmg.hu
rajz
Szaszkó Norbert
szaszko.norbert@hmg.hu
testnevelés
Szatmári Judit
szatmari.judit@hmg.hu
francia nyelv
Somogyi Melinda
somogyi.melinda@hmg.hu
testnevelés
Szebeniné Doma Andrea
szebenine.doma.andrea
@hmg.hu
földrajz, történelem
Sztanticsné Tóth Erika
sztanticsne.toth.erika@hmg.hu
angol nyelv
Tégla-Ádám Bernadett
tegla.adam.bernadett@hmg.hu
német nyelv
Tomcsányi Ferenc
tomcsanyi.ferenc@hmg.hu
testnevelés
Torday Árpád
torday.arpad@hmg.hu
testnevelés
Tóth Tibor
toth.tibor@hmg.hu
matematika
Tóthné Antonjuk Krisztina
tothne.antonjuk.krisztina
@hmg.hu
francia nyelv
Lass Péter
lass.peter@hmg.hu
magyar nyelv és irodalom, digitális kultúra
Varjúné Déló-Nagy Gabriella
varjune.delo.nagy.gabriella
@hmg.hu
matematika, informatika
Veszpréminé Sarusi Klára
veszpremine.sarusi.klara
@hmg.hu
biológia
Vigh Viola
vigh.viola@hmg.hu
angol nyelv, német nyelv
Volosinné Lucza Éva
volosinne.lucza.eva@hmg.hu
német nyelv, francia
Volosin Vlagyimir Petrovics
volosin.vlagyimir@hmg.hu
matematika

Óraadók

Hortobágyi Éva
hortobagyi.eva@hmg.hu
média
Majtényi András
majtenyi.andras@hmg.hu
ének zene
Bagi-Gajda Bernadett
bagi.gajda.bernadett@hmg.hu
beszédtechnika

Technikai munkatársak

Bogyó Sándor
bogyo.sandor@hmg.hu
laboráns
Csákó Lajos oktatástechnikus, karbantartó
Csákóné Kuczora Zsuzsanna hivatalsegéd
Dobos Ferencné takarító
Döme Jeanmarie Albert festő- karbantartó
Gödő Sándorné iskolatitkár
Horváth Gábor könyvtáros asszisztens
Majzikné Virág Katalin portás- telefonkezelő
Rideg Zsolt rendszergazda
Sándor Jánosné takarító
Szabó Krisztián karbantartó
Székely Zsuzsanna iskolatitkár
Vargáné Székely Edit takarító