A képzésről

Hat évfolyamos képzés: a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia, valamint a tanulásmódszertani készségek fejlesztésére. A hat évfolyamos képzést azoknak a tehetséges, szorgalmas gyerekeknek ajánljuk, akik két idegen nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten, 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven keresztül folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire. A képzés során a Szentesi Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport Egyesülettel együttműködésben biztosítjuk a diákok élsportolói pályára való készülését. Erre a képzésre a szóbeli felvételi vizsga keretében az alapvető készségeket vizsgáljuk matematika és magyar nyelvből, melynek része gy motivációs beszélgetés.

A tagozatól

Miért jobb a hatévfolyamos képzés a hagyományosnál?

 • A négyosztályos képzésre jelentkező 9. évfolyamosok nagymértékben eltérő
  tudásszintjének összehangolása idő- és energiaigényes feladat. Ez a
  probléma nem jelentkezik a 7. osztályos, még sokkal egységesebb
  tudásszintű osztályoknál.
 • A négy éves alapozó szakasz után ki-ki érdeklődésének és továbbtanulási
  elképzeléseinek megfelelően vesz részt emelt szintű képzésben.
 • A tanulókat középiskolai tanárok tanítják, így már 7. osztálytól
  kezdődően a kétszintű érettséginek megfelelően sajátítják el a
  tananyagot.
 • „A 9. osztályban nem kell mindent a nulláról kezdenünk, mint a 8+4-es
  osztályoknak és így több mindent megtanulunk”. /Purgel Nóra/.
 • „6 évünk van rá, hogy megtanuljuk azt, amit más osztályok 4 év alatt tanulnak meg. /Soós Viktória /

Nem túl nagy megterhelés-e a 12 évesnek, hogy új, ismeretlen közegbe kerül?

12-13
évesen sokkal könnyebb a váltás, hisz ez az életkor biológiai
értelemben is változást jelent, a személyiségfejlődés új szakaszba lép. A
gyerekek ekkor még sokkal nyitottabbak, rugalmasabbak, szívesebben
próbálják ki magukat új helyzetekben.

Nem jelenti-e ez a képzési forma azt, hogy így két évvel korábban dől el a gyerek sorsa?

Nem. A négy éves alapozó szakaszban minden tárgy hangsúlyosan szerepel az oktatásban.

Milyenek a nyelvtanulási lehetőségek?

 • Óraszám: heti 4 óra, csoportbontásban.
 • Választható nyelvek: angol, német és francia, az igényektől függően. Egy osztály két nyelvi csoportot alkot.
 • A 9. évfolyamtól kötelezően választandó a második idegen nyelv, amely angol, német, francia, orosz vagy latin nyelv lehet.

Kiknek célszerű ezt a képzési formát választani?

 • A jól megalapozott tudással rendelkező, tehetséges és szorgalmas gyerekeknek
 • azoknak, akik a kor igényeinek megfelelően két idegen nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten
 • azoknak, akik heterogén osztályban tanulnak, és a körülmények nem biztosítják megfelelő ütemű fejlődésüket
 • akik szeretik a kihívásokat, az egészséges versenyszellemet, mely jobb munkára ösztönöz
 • akik valami mást szeretnének, mint eddig
 • akik szűknek érzik az általános iskolai kereteket
 • akik 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven át folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire
 • akik bíznak magukban, tehetségükben
 • akik a 8. osztály elvégzése után mindenképpen gimnáziumban szeretnének továbbtanulni.

A hatévfolyamos képzés óraszámai:

A jelentkezésről

 • Felvétel:
  tanulmányi eredmény alapján: a magyar nyelv, magyar irodalom,
  történelem, idegen nyelv, matematika tantárgyakból az 5. osztályban
  elért év végi és a 6. osztályos félévi osztályzatokat vesszük
  figyelembe.
 • Hatosztályos képzésre felvehető: 33 tanuló
 • OM azonosító: 029737
 • A tagozat kódja: 10
 • Jelentkezési határidő: február 15.
 • Jelentkezés módja: az iskolákban beszerezhető jelentkezési lapokon (tanulói adatlapot is ki kell tölteni).

Matkovics Ágnes tanárnő írása (az első hatévfolyamos osztály osztályfőnöke)

1996-ban indítottuk a Horváth Mihály Gimnáziumban az első hat évfolyamos osztályt. Bevezetését nagy vita előzte meg. Sokan ellenezték, féltek tőle, többen izgalommal vártuk, nagy kihívásnak tekintettük. Azóta is vannak, akik kételkednek a létjogosultságában, s amíg le nem érettségizik néhány ilyen osztályunk, kételkedni is fognak. Pedig az elmúlt 10 évben az országnak szinte minden gimnáziumában indult hat- vagy nyolcosztályos képzés, és legtöbbjük életképesnek bizonyult. Sőt, túlságosan is kezdtek teret hódítani, ezért az oktatási tárca mindent megtett azért, nehogy ezek a formák teljesen kiszorítsák a négyosztályos képzést. Bármennyire népszerű és eredményes is a hat- és nyolcosztályos képzés, a cél az, hogy az iskolák mindenütt minél több szolgáltatást nyújtsanak: legyen hagyományos négy évfolyamos képzés is mindegyik gimnáziumban, hogy a szülők és a diákok választhassanak.

Az általános iskolák az országban mindenütt – érthető módon – berzenkedtek a hat és nyolc évfolyamos képzés ellen, igyekeztek megtartani legjobb diákjaikat, ugyanakkor ők is és a gimnáziumok is csakis a gyerekek érdekeit kell, hogy szem előtt tartsák. Ez pedig a választás szabadsága. Vannak olyan diákok, akiknek az a legelőnyösebb, ha végigjárják az általános iskola nyolc osztályát, s csak azután kell dönteniük a középiskoláról. Másoknak jobban megfelel a 12 évesen történő váltás, a hat évfolyamos gimnáziumokban folyó kiegyensúlyozott oktatás, ahol kiemelt szerep jut a tehetséggondozásnak. S végül vannak olyan kisdiákok, akik már 10 évesen váltanak, s a leghagyományosabb képzési rendszerben, a nyolcosztályos gimnáziumban készülnek a továbbtanulásra.

A Horváth Mihály Gimnázium vezetése nagyon helyesen döntött, amikor kibővítette a választás lehetőségét a szentesi szülők számára, így most már nem kell messzi városokba, kollégiumokba adni azokat a gyerekeket, akik különböző okokból korábban válnak meg az általános iskolától. Itt, Szentesen és környékén dönthetnek úgy a szülők és a diákok, hogy a gimnázium hatosztályos tagozatát választják, amely immár 4 éve kiegyensúlyozottan működik, bár eddig minden évfolyamon csak egy osztályt tudtunk indítani. Mi már tudjuk, hogy igazak azok a vélemények, amelyek szerint a kisgimnazisták számára könnyebb a váltás az általános iskoláról a középiskolára, terhelésük egyenletesebb, kevesebb különórára járnak, kevesebbet kell tanulniuk otthon, mégis jobb eredményeket érnek el, mint négy évfolyamos társaik jelentős része. Ezért várható, hogy az első mérhető eredmények után a jelenleginél nagyobb lesz az érdeklődés a tagozat iránt. Hosszú távon két párhuzamos hat évfolyamos osztály indítását látom célszerűnek.

Osztályom, mely az első a HMG hatosztályosai közül, három jelentős fázison lépett túl: az első két év a gimnáziumi munkára való átállás viszonylag nyugodt fejezete volt. Itt ők voltak a legkisebbek, ezért nagyon vigyáztunk rájuk, sokkal jobban, mint amennyire az általános iskolák 7. és 8. osztályosaira vigyáznak a felnőttek. A második két év nehezebb volt a belépő második idegen nyelv és a magasabb követelmények miatt, de már összeszoktak, jól ismerték egymás (és a tanárok) stílusát és teherbírását, ezért lényegesen nyugodtabban vették az akadályokat, mint az újonnan belépő 9. osztályos évfolyamtársaik. Ekkor már módjuk volt “keveredni” is velük, az új idegen nyelv és a matematika révén vegyes csoportok jöttek létre. A harmadik szakasz, az utolsó két év. Leadtak néhány tantárgyat, valójában most már csak azokat tanulják, amelyek tényleg fontosak a számukra (érettségi, továbbtanulás, általános műveltség szempontjából), vagy amelyeket tanulni szeretnének. Választhattak. Volt aki tovább tanulta a fizikát és a biológiát, nagy óraszámban tanult matematikát is, mert kellett neki a továbbtanuláshoz. És volt olyan is, akinek csak heti 27 órája volt, nem kelett “nemszeretem” tantárgyakat tanulnia, koncentrálhatott a felvételi és érettségi tárgyakra. Valamint választottak plusz órákat a mindannyiuk számára fontos tárgyakból, mint amilyen a magyar, a matematika és az idegen nyelvek.

Mint osztályfőnök, szaktanár és szülő elmondhatom, boldog vagyok, hogy belevágtunk a hatosztályos képzésbe, részese lehettem ennek a folyamatnak, amely megújította és színesebbé tette a HMG és a város életét. Szerencsés vagyok, hogy taníthatok ezen a tagozaton.