Fogadóóra – 2021.02.16.

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2021. február 16-án, kedden 17 órától fogadóórát tart, melyre előzetesen email formájában be kell jelentkezni.

A bejelentkezés menete:

A szülő emailben megkeresi a pedagógust, az alábbi táblázatban található intézményi email címén. Az illető pedagógus válasz email-ben tájékoztatja a szülőt, hogy pontosan melyik időpontban és milyen módon tudnak értekezni, ez lehet a Google Meet, a Messenger vagy más alkalmas csatorna, de a kollégák egy része csak emailen fogadja a megkereséseket.

Az iskola tanárainak email-címét tartalmazó táblázat letölthető innen.

Fogadóóra és nevelőtestületi nyilatkozat

Tisztelt Szülők!

2021. február 16-án, kedden 17 órától online fogadóórát tartunk, melyre előzetesen be kell jelentkezni, ennek részleteit a hét közepén tesszük közzé, valamint az osztályfőnökök is el fogják küldeni emailben.

Az iskola nevelőtestülete a félévi értekezletén összefoglalta az online munkarend eddigi tapasztalatait, és a diákok előmenetelének zavartalan biztosítása érdekében egy Nyilatkozatban összefoglaltuk azokat a tudnivalókat, amelyek ezt a mindannyiunk számára nehéz helyzetet kezelhetővé teszik.

A nyilatkozat itt olvasható.

Betekintés a felvételi dolgozatokba

A múlt szombaton megírt felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

A betekintésen a szülő és gyermeke is részt vehet. A felvételi dolgozatról elektronikus másolat készíthető, vagyis pl. le lehet fényképezni, és otthon megnézegetni a tumultus elkerülése végett.

A javítókulcstól eltérő értékelés, valamint számszaki hiba esetén a következő munkanap végéig, azaz 2021. február 1., hétfő 16 óráig észrevételt lehet benyújtani az iskola igazgatójának.

A betekintésen az érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával lehet részt venni, vagyis a maszk és kézfertőtlenítő használata, valamint a távolságtartás kötelező.

Írásbeli felvételi vizsga

Kedves Felvételiző Diákok!

A középiskolai írásbeli felvételi vizsgára 2021. január 23-án, szombaton 10 órától kerül sor.

Érkezés: legkésőbb 9:30-ra a gimnázium főbejáratához, ahol a beléptetés a hatályos járványügyi előírások betartásával történik. Az iskola folyosóin és közösségi tereiben a vizsgázók számára a maszkviselés kötelező, a vizsgadolgozat írása alatt ajánlott, de nem kötelező.

Pótnapok: 2021. január 28. és február 5.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványtkell magukkal hozni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kísérők a járványügyi előírások miatt sajnos nem jöhetnek be az épületbe.

A dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

Aki fel nem róható okból nem tudott megjelenni január 23-án, a pótnapon való felvételizés részleteiről az alábbi linken talál részleteket:

Gyakran ismételt kérdesek a pótnappal kapcsolatosan

Minden vizsgázónak sikeres felkészülést és felvételizést kívánunk!

Szóbeli felvételi vizsga

A tehetséggondozó sport tagozat vízilabda szakirányának alkalmassági vizsgája a vírushelyzet miatt ELMARAD, azonban a szóbeli felvételi vizsga meg lesz tartva! A tánc alkalmassági vizsga a kiírásnak megfelelően megtartásra kerül.

A szóbeli felvételi vizsgákra 2021. március 4-5-én  kerül sor, a pontos beosztás

MEGTEKINTHETŐ ITT

Akinek a fenti időpontok valamelyike nem felel meg, kérjük, hogy az iskola titkárságán egyeztessen időpontot a 63/561-581-es telefonszámon.

Aki fel nem róható okból nem tudott eljönni a két fenti napon, azok számára 2021. március 9-én, kedden tartunk felvételi pótnapot.

Ez alól kivétel az irodalmi-drámai-média, valamint a tehetséggondozó sport tagozat, amelynek az alkalmassági vizsgája február utolsó hetében lesz.

MENTESSÉG: Aki más tagozat(ok) mellett a tehetséggondozó tagozatot is megjelöli, annak a tehetséggondozón nem kell külön szóbeliznie, bármely más tagozat szóbelijét elfogadjuk. A drámatagozatra felvételizőknek szintén nem kell a humán tagozatra szóbelizni, ha azt is megjelölték.

A szóbeli felvételi vizsga tagozatonkénti témakörei megtalálhatók az alábbi dokumentumban:

Szóbeli felvételi témakörök

A felvételi vizsgához minden jelentkezőnek sok sikert, és eredményes felkészülést kívánunk!

Osztályfőnökök

A 2021. szeptemberében induló új osztályaink osztályfőnökei a következő pedagógusok lesznek:

7.G osztály: Fári Mónika
9.A osztály: Mihály Gergely
9.B osztály: Pálinkó György Vince
9.C osztály: Cseh Lajos
9.D osztály: Szebeniné Doma Andrea

Azt, hogy az egyes tagozatok melyik osztályban lesznek, csak a végleges csoportlétszámok alapján tudjuk majd eldönteni. Annyit azonban tájékoztatásul  elárulhatunk, hogy a 9.A-ban lesznek nagy valószínűséggel az angol tagozatosok, a 9.B-ben a matematika és a biológia tagozatosok (választható kémia vagy fizikával), a 9.C-ben a tehetséggondozó tagozat, a 9.D osztályban az irodalmi-drámai-média (IDM) tagozat. A kezdő német és a humán tagozat osztályáról később születik döntés a létszámok függvényében. A 7.G osztály nyelvi-informatikai tehetséggondozó hatosztályos képzés, melyben minden évfolyamon legalább heti 5 nyelvóra van (ez csak az első idegen nyelv, ehhez jön még a 9. évfolyamtól a második idegen nyelv.

Szeretettel várjuk a következő generáció diákjait! 🙂

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára

A négy és hat évfolyamos gimnáziumi képzéseinkre kizárólag központi írásbeli felvételi vizsga megírását követően jelentkezhetnek az iskolánkba továbbtanulni szándékozó diákok.

A vizsgára való jelentkezés az iskolánkban történik, de aki távolabbi városban lakik, megírhatja egy ottani, felvételi vizsgát tartó középiskolában is, és utána jelentkezhet hozzánk.

A jelentkezési lapot iskolánk titkárságára kell eljuttatni személyesen vagy postai úton 2020. december 4-ig. A jelentkezési lap itt található szerkeszthető (xlsx), valamint pdf formátumban, kitölthető gépen vagy kézzel egyaránt. Üres, kinyomtatott jelentkezési lap az iskola portáján is igényelhető.

Jelentkezési lap a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumokba készülő diákoknak (xlsx, szerkeszthető)

Jelentkezési lap a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumokba készülő diákoknak (pdf formátum)

Sajnos a járványhelyzet miatt a tervezett felvételi felkészítőket nem tudjuk megtartani, azonban a felkészüléshez igen hasznos a korábbi évek feladatainak és azok megoldásainak tanulmányozása. Az előző évek közös központi felvételi feladatsorai és a javítókulcsok letölthetők innen.

Minden tanulónak addig is eredményes tanulmányokat, sikeres felkészülést és jó egészséget kívánunk!

Hívunk, várunk a 161 éves Horváth Mihály Gimnáziumba!

A hagyományos nyílt napunk idén a járványhelyzet miatt elmarad, azonban honlapunkon és facebook-oldalunkon keresztül eljuttatunk minden szükséges információt az iskolánban továbbtanulni szándékozó 6. és 8. osztályos diákok és szüleik, tanáraik részére.

A 2021/2022-es tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatónk letölthető innen.

Iskolánk minden tagozatára írásbeli és szóbeli felvételi vizsgát egyaránt tartunk.

A közös, központi írásbeli felvételi vizsgára 2020. december 4-ig kell jelentkezni iskolánkban, azonban a távolabb lakók jelentkezhetnek – és meg is írhatják a vizsgát – minden olyan középiskolában, amely szervez írásbeli felvételit. A jelentkezés kezdetéről és pontos részleteiről iskolánk honlapján adunk tájékoztatást 2020. november közepén.

A központi írásbeli felvételi megírására iskolánkban kerül sor 2021. január 23-án, szombaton 10 órától.

A középiskolai felvételre való jelentkezés határideje 2021. február 19. A jelentkezés leggyakrabban az általános iskolákon keresztül történik, azonban a hatévfolyamos képzésre itt helyben, az iskolánkban lehet jelentkezni.

Addig is kitartást, szorgalmat és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

 

2020. október-novemberi érettségi időpontok

A 2020. október-novemberi érettségi vizsgák időpontjai megtekinthetők itt.

Felhívjuk a vizsgázók figyelmét, hogy az írásbeli vizsgákon a vizsga kezdete előtt legalább 30 perccel meg kell jelenni, tehát a 8 órakor kezdődő vizsgáknál legkésőbb 7:30-kor, a 14 órakor kezdődőeknél 13:30-kor.

Intézményükben a szóbeli vizsgák 2020. november 26-27-én lesznek, a felelet pontos időpontjáról az első vizsganap elején tartott tájékoztató értekezleten, vagyis 2020. november 26-án 7:45-kor kapnak a vizsgázók felvilágosítást.

Minden vizsgázónak sikeres vizsgázást kívánunk!

Szülői értekezlet és fogadóóra

A 2020. október 10., szombat délelőttre tervezett szülői értekezlet és fogadóóra a hatályos rendelkezések értelmében online formában kerül megtartásra.

Szülői értekezlet:
Az osztályfőnökök a szülői értekezlet megtartásának módjáról értesíteni fogják a szülőket. A professzionális G Suite rendszeren keresztül a diákok hmg.hu végződésű inntézményi email-címén keresztül lehetőség van online hang- vagy video konferencia szervezésére is a Google Meet rendszerrel.

Fogadóóra:
Az iskola tanárainak hivatalos email-címe letölthető innen. Kérjük, hogy amennyiben valamelyik pedagógussal szeretnének kapcsolatba lépni, írjanak a fenti listában található email-címre, és az illető kolléga válaszában jelezni fogja, hogy milyen módon van lehetőség a kommunikációra (pl. Google Meet video- vagy hanghívás, messenger, telefon stb.)

A mielőbbi személyes találkozás reményében kívánunk Önöknek eredményes munkát és hasznos együttműködést!