Beiratkozás – friss információk

Az intézményünkbe felvételt nyert tanulók beiratkozására 2020. június 23-án, szerdán 8-16 óra között kerül sor.

A felvételt nyert tanuló szülője vagy törvényes képviselője útján az iskolába személyesen vagy elektronikus úton is beiratkozhat, azonban javasoljuk a személyes jelenléttel történő beiratkozást.

A 7. és 9. évfolyamos nyelvi szintfelmérők angol és német nyelvből a beiratkozás napján kerülnek megírásra.

A nyelvi szintfelmérők időpontja: 2021.06.23. 9:00-10:00.

A nyelvi szintfelmérők helyszíne: a beiratkozás napján a gimnázium aulájában kihelyezett beosztás alapján.

(Elektronikus beiratkozás esetén a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer – a továbbiakban: KRÉTA – üzemeltetője a KRÉTA e-ügyintézés felületén 2021. június 15-től tájékoztatást és segítséget nyújt a beiratkozáshoz, mely a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap oldalon érhető el. Az elektronikus beiratkozásra 2021. június 22-24 között lesz lehetőség.)

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van nyomtatásra illetve fénymásolásra, a folyamatok gyorsítása érdekében hozzák magukkal a következőket:

Kinyomtatva, kitöltve kérjük:
Beiratkozás 2021 adatlap
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Fénymásolatban kérjük:
A gyemek személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája (akinek még nincs személyi igazolványa, annak útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat).

A diákigazolvány igényléséhez az illetékes Kormányablakban kérjük, hogy csináltassák meg a gyermek NEK-adatlapját. (Most már előzetes bejelentkezés nélkül is lehetséges.)

A fenti dokumentumok kitöltése, fénymásolása az intézményben történő beiratkozáskor is lehetőség van, azonban ha már készen van, az jelentősen meggyorsítja az ügymenetet.

Akinek akadályba ütközik a személyi okmányok, valamint a NEK-adatlap leadása, az a tanév kezdetéig, 2021. szeptember 1-ig leadhatja szerdai napokon 9-12 óra között az iskolában, azonban ez esetben nem tudunk rá garanciát vállalni, hogy a diákigazolvány idejében elkészül.

Rendkívüli felvételi eljárás

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. “pótfelvételit”) hirdet a következő tagozatokon:

-Hatévfolyamos képzés

-Humán tagozat
-Irodalmi-drámai-média tagozat
-Angol nyelvi tagozat
-Kezdő német tagozat haladó angollal
-Tehetséggondozó tagozat
-Biológia tagozat
-Matematika tagozat

A rendkívüli felvételi eljárás keretében 2021. május 21-ig várjuk az iskolánkban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését.

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet a 63/561-581-es telefonon, valamint elérhetőség megadásával az iskola email-címén (hmgszentes@gmail.com).

A négy évfolyamos képzések esetén kérjük lehetőség szerint legalább két tagozat megjelölését!

A jelentkezési lapot a titkárságra kell eljuttatni, de ajánlott a személyes egyeztetés.
Jelentkezési lap a hatévfolyamos képzéshez
Jelentkezési lap a négyévfolyamos képzésekhez

Várjuk a tanulni vágyó, közösségünkbe tartozni kívánó diákok jelentkezését!

 

Felvételt nyert tanulók listája

A 2021/2022-est tanévre iskolánkba felvételt nyert tanulók listája az alábbiakban található, az oktatási azonosítók alapján sorba rendezve.

A listában csak a négy évfolyamos képzésre felvettek szerepelnek, a hatévfolyamos képzésre jelentkezők esetében a pótfelvételi eljárás lefolytatása után küldünk értesítést.

Gratulálunk, további sok sikert és eredményes tanulást kívánunk! Szeretettel várunk Benneteket! Egy kattintás ide a folytatáshoz….

Az iskolánkba jelentkezett tanulók ideiglenes felvételi jegyzéke

Az iskolánkba jelentkezett tanulók felvételi jegyzéke az alábbi linken elérhető táblázatban található. Az egyes tagozatok listájának eléréséhez meg kell nyitni az Excel-fájlt, és a lap alján az egyes munkafüzet-lapokra kattintva érhetők el az egyes tagozatok, ahol az oktatási azonosítók, vagy aki adott meg jelszót, akkor a jelszó alapján találhatják meg magukat a tanulók.

Ideiglenes felvételi jegyzék letölthető innen

A jelentkező tanulók szüleinek 2021. március 23-24-én van lehetőségük a jelentkezési sorrend módosítására. Ennek keretében módosíthatják a bejelölt intézmények sorrendjét, valamint az intézményen belül a tagozatok sorrendjét is. Olyan intézményben, ahová beadták a jelentkezést, jelölhető meg új tagozat, azonban új intézmény bejelölésére nincs lehetőség.

Fogadóóra – 2021.02.16.

Tisztelt Szülők!

Iskolánk 2021. február 16-án, kedden 17 órától fogadóórát tart, melyre előzetesen email formájában be kell jelentkezni.

A bejelentkezés menete:

A szülő emailben megkeresi a pedagógust, az alábbi táblázatban található intézményi email címén. Az illető pedagógus válasz email-ben tájékoztatja a szülőt, hogy pontosan melyik időpontban és milyen módon tudnak értekezni, ez lehet a Google Meet, a Messenger vagy más alkalmas csatorna, de a kollégák egy része csak emailen fogadja a megkereséseket.

Az iskola tanárainak email-címét tartalmazó táblázat letölthető innen.

Fogadóóra és nevelőtestületi nyilatkozat

Tisztelt Szülők!

2021. február 16-án, kedden 17 órától online fogadóórát tartunk, melyre előzetesen be kell jelentkezni, ennek részleteit a hét közepén tesszük közzé, valamint az osztályfőnökök is el fogják küldeni emailben.

Az iskola nevelőtestülete a félévi értekezletén összefoglalta az online munkarend eddigi tapasztalatait, és a diákok előmenetelének zavartalan biztosítása érdekében egy Nyilatkozatban összefoglaltuk azokat a tudnivalókat, amelyek ezt a mindannyiunk számára nehéz helyzetet kezelhetővé teszik.

A nyilatkozat itt olvasható.

Betekintés a felvételi dolgozatokba

A múlt szombaton megírt felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

A betekintésen a szülő és gyermeke is részt vehet. A felvételi dolgozatról elektronikus másolat készíthető, vagyis pl. le lehet fényképezni, és otthon megnézegetni a tumultus elkerülése végett.

A javítókulcstól eltérő értékelés, valamint számszaki hiba esetén a következő munkanap végéig, azaz 2021. február 1., hétfő 16 óráig észrevételt lehet benyújtani az iskola igazgatójának.

A betekintésen az érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával lehet részt venni, vagyis a maszk és kézfertőtlenítő használata, valamint a távolságtartás kötelező.

Írásbeli felvételi vizsga

Kedves Felvételiző Diákok!

A középiskolai írásbeli felvételi vizsgára 2021. január 23-án, szombaton 10 órától kerül sor.

Érkezés: legkésőbb 9:30-ra a gimnázium főbejáratához, ahol a beléptetés a hatályos járványügyi előírások betartásával történik. Az iskola folyosóin és közösségi tereiben a vizsgázók számára a maszkviselés kötelező, a vizsgadolgozat írása alatt ajánlott, de nem kötelező.

Pótnapok: 2021. január 28. és február 5.

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványtkell magukkal hozni. A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

A kísérők a járványügyi előírások miatt sajnos nem jöhetnek be az épületbe.

A dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

Aki fel nem róható okból nem tudott megjelenni január 23-án, a pótnapon való felvételizés részleteiről az alábbi linken talál részleteket:

Gyakran ismételt kérdesek a pótnappal kapcsolatosan

Minden vizsgázónak sikeres felkészülést és felvételizést kívánunk!

Osztályfőnökök

A 2021. szeptemberében induló új osztályaink osztályfőnökei a következő pedagógusok lesznek:

7.G osztály: Fári Mónika
9.A osztály: Mihály Gergely
9.B osztály: Pálinkó György Vince
9.C osztály: Cseh Lajos
9.D osztály: Szebeniné Doma Andrea

Azt, hogy az egyes tagozatok melyik osztályban lesznek, csak a végleges csoportlétszámok alapján tudjuk majd eldönteni. Annyit azonban tájékoztatásul  elárulhatunk, hogy a 9.A-ban lesznek nagy valószínűséggel az angol tagozatosok, a 9.B-ben a matematika és a biológia tagozatosok (választható kémia vagy fizikával), a 9.C-ben a tehetséggondozó tagozat, a 9.D osztályban az irodalmi-drámai-média (IDM) tagozat. A kezdő német és a humán tagozat osztályáról később születik döntés a létszámok függvényében. A 7.G osztály nyelvi-informatikai tehetséggondozó hatosztályos képzés, melyben minden évfolyamon legalább heti 5 nyelvóra van (ez csak az első idegen nyelv, ehhez jön még a 9. évfolyamtól a második idegen nyelv.

Szeretettel várjuk a következő generáció diákjait! 🙂

Jelentkezés az írásbeli felvételi vizsgára

A négy és hat évfolyamos gimnáziumi képzéseinkre kizárólag központi írásbeli felvételi vizsga megírását követően jelentkezhetnek az iskolánkba továbbtanulni szándékozó diákok.

A vizsgára való jelentkezés az iskolánkban történik, de aki távolabbi városban lakik, megírhatja egy ottani, felvételi vizsgát tartó középiskolában is, és utána jelentkezhet hozzánk.

A jelentkezési lapot iskolánk titkárságára kell eljuttatni személyesen vagy postai úton 2020. december 4-ig. A jelentkezési lap itt található szerkeszthető (xlsx), valamint pdf formátumban, kitölthető gépen vagy kézzel egyaránt. Üres, kinyomtatott jelentkezési lap az iskola portáján is igényelhető.

Jelentkezési lap a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumokba készülő diákoknak (xlsx, szerkeszthető)

Jelentkezési lap a 4, illetve 6 évfolyamos gimnáziumokba készülő diákoknak (pdf formátum)

Sajnos a járványhelyzet miatt a tervezett felvételi felkészítőket nem tudjuk megtartani, azonban a felkészüléshez igen hasznos a korábbi évek feladatainak és azok megoldásainak tanulmányozása. Az előző évek közös központi felvételi feladatsorai és a javítókulcsok letölthetők innen.

Minden tanulónak addig is eredményes tanulmányokat, sikeres felkészülést és jó egészséget kívánunk!