Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért

Letölthető Nyiltatkozat az SZJA 1%-áról  [tovább>>]

ADOMÁNYOZÁS ÉS 1%

Kedves Szülők, volt Diákok és érdeklődők!

Mint bizonyára tudják, a magánszemélyek jogosultak arra, hogy befizetett adójuk 1-1%-ának közcélú felhasználásról két kiválasztott kedvezményezett (alapítványok és egyházak) javára rendelkező nyilatkozatot adjanak.

Az Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért számláján az Önök által felajánlott összeget – amit ezúton is szeretnénk megköszönni – az alapító okirattal összhangban az oktatási eszközök és szolgáltatások fejlesztésére fordítjuk. (Nyelvi programok, diákcsere program, szociálisan rászorultak kirándulási támogatása, szabadidős programok,…stb.)

Amennyiben az alapítvány céljaival egyetértve úgy gondolják, hogy a gyermeküknek nyújtható magasabb színvonalú, szélesebb körű szolgálatainkat Önök is segíthetik, ha bennünket jelölnek meg kedvezményezettnek, úgy kérjük a törvényes módon tegyék meg nyilatkozatukat az adóhatóság felé.

Adószámunk: 18458934-1-06

Az alapítvány eddig is nyitott volt. Ha nem (csak) az SZJA 1 %-ával, hanem egyéb módon kívánják támogatni az alapítványt, akkor a támogatás céljának megjelölésével, vagy anélkül a 11600006-00000000-47798797 bankszámlaszámra történő átutalással a továbbiakban is van erre lehetőség.

Szíves együttműködésük reményében köszönettel:

Alapítvány a Szentesi Gimnáziumért kuratóriuma, valamint a gimnázium vezetősége, az alapítvány kuratóriuma.

A kuratórium elnöke: Tóth Tibor (tanár)

Az alapítvány gazdasági ügyintézője : Székely Zsuzsanna (iskolatitkár)

Pályázati beszámolók
Beszámoló az NEAG-KP-1-2021_5-000007 kódú pályázathoz

Az Alapítvány működését támogatók