A tagozatról

A kezdő német nyelvi tagozatra azokat a diákokat várjuk, akik jó nyelvérzékkel rendelkeznek és motiváltak. Ezen a tagozaton a német nyelv ismerete nem előfeltétel, mivel a nyelvoktatás intenzív módon, magas óraszámban történik. A második idegen nyelvet, az angolt, a diákok magas óraszámban tanulják. Ezen a tagozaton angol nyelvből tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A tagozatról

Az angol nyelvi tagozatot azoknak a jó képességű, szorgalmas diákoknak ajánljuk, akik képesek tanulmányaikat haladó szintű tankönyvekből angol nyelvű óravezetéssel folytatni. A tagozaton az angol nyelv oktatása magas óraszámban történik annak érdekében, hogy a diákok 10. vagy 11. év végére eljuthassanak a középfokú nyelvvizsga, illetve az előrehozott középszintű érettségi szintjére. A tagozatos diákok képzését angol anyanyelvű tanár (lektor) is segíti.

A tagozatról

A humán tagozatot azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek az irodalom, a történelem, a magyar nyelv, és az idegen nyelvek iránt. A tagozaton magasabb óraszámú képzést biztosítunk magyarból és történelemből, versenyekre, pályázatokra készítjük fel a diákokat. Erre a tagozatra magyar nyelv és irodalomból tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A tagozatról

Erre a képzésre a matematika tantárgyból tehetséges gyerekek jelentkezését várjuk, akik az általános alapműveltség elsajátítása mellett a matematikai képességek kiemelt fejlesztése érdekében szeretnék a matematika tantárgyat magasabb óraszámban tanulni. Erre a tagozatra matematikából tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A képzésről

Ezt a képzést azoknak ajánljuk, akiket érdekel a biológia és a természtettudományok. A tagozatra jelentkező diákok egy országos szinten is kiválóan felszerelt laboratóriumban, felkészült, naprakész tudással rendelkező szaktanárok segítségével készülhetnek fel a felsőoktatási intézménybe való bejutásra. Erre a tagozatra biológiából tartunk szóbeli felvételi vizsgát.

A képzésről

Hat évfolyamos képzés: a képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az érzelmi intelligencia, valamint a tanulásmódszertani készségek fejlesztésére. A hat évfolyamos képzést azoknak a tehetséges, szorgalmas gyerekeknek ajánljuk, akik két idegen nyelvet szeretnének elsajátítani magas szinten, 12 és 18 éves koruk között szeretnének hat éven keresztül folyamatosan, váltás és törés nélkül készülni az érettségire és a felvételire. A képzés során a Szentesi Vízilabda Klubbal és a Szilver Táncsport Egyesülettel együttműködésben biztosítjuk a diákok élsportolói pályára való készülését. Erre a képzésre a szóbeli felvételi vizsga keretében az alapvető készségeket vizsgáljuk matematika és magyar nyelvből, melynek része gy motivációs beszélgetés.

Betekintés a felvételi dolgozatokba

A múlt szombaton megírt felvételi dolgozatok megtekinthetők: 2021. január 29., pénteken 7-15 óráig az iskolában.

A betekintésen a szülő és gyermeke is részt vehet. A felvételi dolgozatról elektronikus másolat készíthető, vagyis pl. le lehet fényképezni, és otthon megnézegetni a tumultus elkerülése végett.

A javítókulcstól eltérő értékelés, valamint számszaki hiba esetén a következő munkanap végéig, azaz 2021. február 1., hétfő 16 óráig észrevételt lehet benyújtani az iskola igazgatójának.

A betekintésen az érvényes járványügyi óvintézkedések betartásával lehet részt venni, vagyis a maszk és kézfertőtlenítő használata, valamint a távolságtartás kötelező.