Nyílt nap

Az október 11-én, délután megrendezésre kerülő iskola- és tagozatismertetőt követően szervezzük meg a Nyílt napot. Az október 12-én 8.30-tól 12.30-ig megrendezésre kerülő programon az érdeklődő diákoknak és szüleiknek lehetőségük lesz betekinteni a délelőtti tanítási órákba. A továbbtanulás előtt álló diákok bepillanthatnak iskolánk életébe, találkozhatnak a tanárokkal és diákokkal és megismerkedhetnek a tagozatokkal. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Iskola- és tagozatismertető

A 2022. október 11-én 16.30-kor megrendezésre kerülő iskola- és tagozatismertető délutáni programon látogatóink tájékoztatást kapnak induló tagozatainkról, megnézhetik az iskolát belülről, a tantermeket, a sportlétesítményeket. Beszélgethetnek a nálunk dolgozó tanárokkal, diákjainkkal, bejárhatják az épületet és megérezhetik, miért jó HMG-snek lenni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt október 11-én, kedden délután!

Horváth Mihály Emlékverseny

Iskolánk ebben a tanévben is megrendezi a Horváth Mihály Emlékversenyt. A több évtizedes hagyományra visszatekintő versenysorozaton összesen 7 kategóriában, egy vagy két fordulóban mérhetik össze a tudásukat a versenyzők. Az általános iskolák 7. és a 8. évfolyamos tanulói számára meghirdetett versenyeken a résztvevők megmérettetik magukat angol-, német- vagy francia nyelvből, matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, természettudományos és műveltségi ismereteikből.

Erasmus+ pályázaton nyert iskolánk 6 pedagógusa

Gimnáziumunk tanárai közösen, külső pályázatíró segítsége nélkül készítették el és nyújtották be pályázatukat az Erasmus+ program KA122-SCH – Köznevelésben tanulók és dolgozók rövid távú tanulási célú mobilitása című programjára. Az értékelő bizottság döntése alapján a benyújtott projekt a 6. legtöbb pontot kapta a beadott 46 sikeres pályázat közül, és 22.405 eurós támogatást nyert.

A 1,5 éven keresztül zajló projekt során 6 pedagógusunk 11 különböző nemzetközi kurzuson vehet részt a tervek szerint Belgiumban, Írországban, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban, Izlandon, Finnországban valamint Szlovéniában.

A tréningeken alkalmanként 1-1 kollégánk bővíti ismereteit. Az első kiutazásokra október-november folyamán kerül sor: először Farkas-Lakatos Rita tanárnő utazik Portugáliába, majd Ráfi Dénes tanár úr Németországba, végül Vígh Viola tanárnő Izlandra.

A kurzusokon olyan új módszerek, jó gyakorlatok elsajátítására, majd hazatérve továbbadására lesz lehetőség, melyek lehetővé teszik a pandémia okozta negatív hatások mérséklését, biztosítják a diákok és tanáraik lelki egészségének regenerálódását. Emellett – mivel iskolánk tervei között szerepel az ökoiskola megvalósítása felé történő elmozdulás – tervezzük a kurzusok alkalmával megismert, máshol már bevált ökotudatos gondolkozást segítő jó gyakorlatok adaptálását is.

A projekt az ismeretek bővítése mellett hozzájárul iskolánk nemzetközi kapcsolatainak (újra)építéséhez, kibővítéséhez, és ezekre alapozva a folyamatos szakmai megújulás lehetőségéhez is.

Tanévkezdés, osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgák

Az osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgákra 2022. augusztus 30-án, kedden 8 órától kerül sor.

Az adott szaktanárokkal lehetőség van konzultáció keretében átbeszélni a vizsga anyagát, ahol az esetlegesen felmerülő kérdéseket tisztázni lehet. Erre 2022. augusztus 29-én, hétfőn 9-11 óra között van lehetőség.

A tankönyvosztás 2022. augusztus 31-én 8-16, valamint szeptember 1-én 8-14 óráig lesz az iskola könyvtárában.

A tanévnyitó ünnepségre a tanév legelső tanórájában, 2022. szeptember 1-én, csütörtökön 7:45-től kerül sor az iskola udvarán. Kérjük az alkalomhoz illő megjelenést!

Addig is további szép nyarat, a vizsgázóknak pedig eredményes felkészülést kívánunk! 🙂

Nyári ügyelet

Kedves Partnereink!

Intézményünk a nyári szünetben (2022. június 29-től augusztus 17-ig) a szerdai napokon 9-13 óráig tart ügyeletet, ilyenkor lehet tanulói jogviszony igazolást kérni, illetőleg más adminisztratív ügyeket intézni.

Kellemes kikapcsolódást, pihenést, feltöltődést kívánunk!

Tájékoztató a 2022/2023-as tanév tankönyvrendeléséről

A kormány 1092/2019. (III.8.) határozata értelmében, a 2020/2021. tanévtől kezdődően a köznevelésben tanuló diákok – 1-16. évfolyamon – ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tankönyvek az iskola tulajdonát képezik, a tanulók könyvtári kölcsönzéssel jutnak hozzá. A kölcsönzött tankönyveket legkésőbb a 12. évfolyam végén vissza kell adni a könyvtárba – kivéve: munkatankönyvek (ezek jellemzően a munkafüzetek, nyelvkönyvek). A könyvtári könyvekbe beleírni, aláhúzni, jegyzetelni nem szabad, ugyanolyan állapotban kell visszaadni, mint ahogy megkapták.

A mellékelt osztályszintű összesítő táblázatból tudnak tájékozódni az adott osztály számára megrendelt tankönyvekről. (A nyelvkönyveket összesítve rendeljük, így azok az egyes osztályoknál nem látszódnak, azokat az adott nyelvtanár veszi fel és osztja ki a saját csoportjaiban. A nyelvkönyvek munkatankönyvek, azokba a diák beleírhat, nem adja vissza használat után.)

A mellékelt listából lehet tájékozódni arról is, hogy mely osztályok mely tankönyveket fogják a már tankönyvtári állományban levő tankönyvek közül megkapni a költséghatékonyság érdekében.

Természetesen arra is van lehetőség, hogy a szülők egy vagy több tankönyvet megvásároljanak, hogy a gyermekük írhasson vagy jegyzetelhessen benne. A vásárlásra a KELLO webshopban (https://webshop.kello.hu/) van lehetőség.

Beiratkozás – friss információk

Az intézményünkbe felvételt nyert tanulók beiratkozására 2022. június 22-én, szerdán 8-16 óra között kerül sor.

A felvételt nyert tanuló szülője, illetőleg törvényes képviselője útján az iskolába kizárólag személyes jelenléttel iratkozhat be, azonban a szülőknek vagy más törvényes képviselőknek lehetőségük van a beiratkozáshoz szükséges adatok előzetes, online beküldésére a KRÉTA rendszeren keresztül, amit lehetőség szerint kérünk előre elvégezni, mivel jelentősen meggyorsítja az ügymenetet. Az adatbeküldésre a KRÉTA rendszeren keresztül 2022. június 15-20. között lesz lehetőség az alábbi tájékoztatóban leírt módon:

Tájékoztatás szülőknek a beiratkozás menetéről

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a tanuló személyi igazolványát, valamint az általános iskola elvégzését igazoló bizonyítványát.

Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van nyomtatásra illetve fénymásolásra, a folyamatok gyorsítása érdekében hozzák magukkal a következőket:

Kinyomtatva, kitöltve kérjük:
Beiratkozás 2022 adatlap
Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

Fénymásolatban kérjük:
A gyemek személyi igazolványa, lakcímkártyája és TAJ-kártyája (akinek még nincs személyi igazolványa, annak útlevél vagy születési anyakönyvi kivonat).

A diákigazolvány igényléséhez az illetékes Kormányablakban kérjük, hogy csináltassák meg a gyermek NEK-adatlapját.

A fenti dokumentumok kitöltése, fénymásolása az intézményben történő beiratkozáskor is lehetőség van, azonban ha már készen van, az jelentősen meggyorsítja az ügymenetet.

A 7. és 9. évfolyamos nyelvi szintfelmérők angol és német nyelvből a beiratkozás napján kerülnek megírásra.

A nyelvi szintfelmérők időpontja: 2022.06.22. 9:00-10:00.

A nyelvi szintfelmérők helyszíne a beiratkozás napján a gimnázium aulájában kihelyezett beosztás alapján tudható meg.

A 7. évfolyamra beiratkozó diákoknak és szüleiknek a beiratkozás alkalmával kell nyilatkozniuk, hogy Erkölcstant vagy Hit- és erkölcstant (katolikus vagy református) kívánnak tanulni. A felekezetek tájékoztatói itt találhatók:

Katolikus hittan plakát
Református hittan plakát

Együttműködését köszönjük, szeretettel várjuk Önt és gyermekét iskolánkba!

Rendkívüli felvételi eljárás

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárást (ún. “pótfelvételit”) hirdet a következő tagozatokon:

-Hatévfolyamos képzés
-Angol nyelvi tagozat
-Kezdő német tagozat angollal
-Biológia-kémia tagozat
-Matematika-fizika tagozat

A rendkívüli felvételi eljárás keretében 2022. június 10-ig várjuk az iskolánkban továbbtanulni szándékozó diákok jelentkezését.

Érdeklődni az iskola titkárságán lehet a 63/561-581-es telefonon, valamint elérhetőség megadásával az iskola email-címén (hmg.szentes@gmail.com).

A négy évfolyamos képzések esetén kérjük lehetőség szerint legalább két tagozat megjelölését!

A jelentkezési lapot a titkárságra kell eljuttatni, de ajánlott a személyes egyeztetés.
Jelentkezési lap a hatévfolyamos képzéshez
Jelentkezési lap a négyévfolyamos képzésekhez

Várjuk a tanulni vágyó, közösségünkbe tartozni kívánó diákok jelentkezését!